ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΦΟΡΤΙΖΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 165714001000
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Υπηρεσίες Ηλεκτροκίνησης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φραγκοκλησιάς 58-60, Μαρούσι Τ.Κ. 151 25
ΑΦΜ: 801914934
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 2.000 €
ΕΤΑΙΡΟΣ: KARECIA TRADING LIMITED (Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 2-4, Λευκωσία 1065, Κύπρος / Φραγκοκλησιάς 58-60, Μαρούσι)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Χάρης Τσάκωνας (Φραγκοκλησιάς 58-60, Μαρούσι T.K. 151 25)