ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΦΟΡΤΙΖΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

165714001000

Υπηρεσίες Ηλεκτροκίνησης 

Φραγκοκλησιάς 58-60, Μαρούσι Τ.Κ. 151 25

801914934                

2.000 €

KARECIA TRADING LIMITED   (Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 2-4, Λευκωσία 1065, Κύπρος / Φραγκοκλησιάς 58-60, Μαρούσι)

 

Χάρης Τσάκωνας (Φραγκοκλησιάς 58-60, Μαρούσι T.K. 151 25)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΦΜ:                

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

ΕΤΑΙΡΟΣ:

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:

Etrel INCH cluster.jpg